HỌP MẶT THỪA PHÁT LẠI VIỆT NAM LẦN V TẠI HÀ NỘI

 Sự kiện lớn nhất năm 2023 của Thừa Phát lại Việt Nam: Họp mặt lần V tại Hà Nội (29-30/7/2023). Sự kiện họp mặt quy tụ gần 200 Thừa phát lại và thư ký trên khắp mọi miền đất nước, cùng giao lưu, học học, hỗ trợ lẫn nhau với phương châm "Đoàn kết và phát triển", hướng đến thành lập Hiệp hội Thừa phát lại Việt Nam trong tương lai!