KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 08/2023

Thứ năm, 03/08/2023, 09:56 GMT+7

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư pháp là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Vi bằng này được gửi để vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và có giá trị nguồn chứng cứ. Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 08/2023.

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 02/8/2023 (Bấm vào đây)

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 08/8/2023 (Bấm vào đây)

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 10/8/2023 (Bấm vào đây)

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 15/8/2023 (Bấm vào đây)

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 18/8/2023 (Bấm vào đây)

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 21/8/2023 (Bấm vào đây)

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 24/8/2023 (Bấm vào đây)

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 29/8/2023 (Bấm vào đây)

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 31/8/2023 (Bấm vào đây)

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!