THỪA PHÁT LẠI LÀ AI? VÀ LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ?

Một video ngắn để xem Thừa phát lại có phổ biến không?