Thừa phát lại Việt Nam họp mặt lần IV tại Đà Lạt

Thứ hai, 29/08/2022, 08:00 GMT+7

     Sự kiện lớn nhất năm 2022 của Thừa Phát lại Việt Nam: Họp mặt lần IV tại Đà Lạt với chủ Đề: "Thừa phát lại Việt Nam - Hướng đến tương lai". Sự kiện họp mặt quy tụ gần 220 Thừa phát lại trên khắp mọi miền Đất nước, cùng giao lưu, học học, hỗ trợ lẫn nhau với phương châm "Đoàn kết và Phát triển", hướng đến thành lập Hiệp hội Thừa phát lại Việt Nam trong tương lai!

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!