XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

Thứ năm, 20/05/2021, 15:55 GMT+7

I. Xác minh điều kiện Thi hành án:

Hoạt động thi hành án dân sự trong cuộc sống chiếm vai trò vô cùng quan trọng nhằm mục đích hiện thực hóa các bản án, quyết định…của các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc sống, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong quá trình thực hiện thi hành án phải trải qua nhiều trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, trong đó quá trình xác minh điều kiện thi hành án chiếm vị trí vô cùng to lớn.

Xác minh điều kiện thi hành án là thủ tục quan trọng nhất trong quá trình thi hành án. Theo ý nghĩa của từ điển Tiếng Việt có thể hiểu xác minh là việc làm cho rõ sự thật qua thực tế và chứng cứ cụ thể. Luật hiện hành không quy định rõ về khái niệm Xác minh điều kiện thi hành án nhưng dựa vào quy định pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án thì có thể đưa ra khái niệm như sau: Xác minh điều kiện thi hành án là việc chấp hành viên, Thừa phát lại hoặc đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thực hiện tìm hiểu, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và các thông tin khác có liên quan để làm căn cứ thực hiện tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật. Kết quả của việc xác minh này sẽ được sử dụng làm căn cứ, cơ sở thực hiện thủ tục tiếp theo trong thi hành án.

II. Trường hợp cần yêu cầu thực hiện Xác minh thi hành án:

Khi có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật quý khách hàng là đương sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan muốn đẩy nhanh quá trình thi hành án của mình tại cơ quan thi hành án thì có thể tự mình xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án để cung cấp cho cơ quan thi hành án làm cơ sở tổ chức thi hành án nhưng trong thực tế gặp rất nhiều khó khăn vì sự không hợp tác của bên người phải thi hành án, khó khăn trong việc liên hệ với các cơ quan tổ chức để yêu cầu cung cấp thông tin cũng như thiếu kỹ năng thu thập thông tin về điều kiện thi hành án có thể càng làm kéo dài hơn quá trình thi hành án cũng như những kết quả quý khách hàng thu thập được có khả năng bị cơ quan thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại từ chối vì không đủ tính khách quan để làm cơ sở tổ chức thi hành án.

Trong lúc này theo quy định tại Khoản 1, Điều 44 Nghị đinh 08/2020 quy định: “Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án có quyền thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án kể cả trong trường hợp vụ việc đó đang do cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức thi hành”. Thừa phát lại là người có quyền thực hiện Xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đó đặt trụ sở. Bằng nghiệp vụ về chuyên môn và các kiến thức chuyên ngành các Thừa phát lại sẽ có thể thực hiện xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của quý khách hàng một cách hiệu quả từ đó hạn chế nhiều trường hợp kéo dài thời gian thi hành án cũng như thủ đoạn tẩu tán tài sản của người phải thi hành đảm bảo quyền và lợi ích của quý khách hàng một cách tốt nhất.

III. Vai trò, giá trị việc yêu cầu thực hiện Xác minh điều kiện thi hành án:

Quá trình thực hiện Xác minh thi hành án là một thủ tục vô cùng quan trong việc hoạt động thi hành án, theo đó kết quả xác minh là cơ sở, căn cứ để những cơ quan thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại tiến hành thuyết phục người phải thi hành án một cách dễ dàng, thực hiện tổ chức thi hành án một cách hiệu quả hoặc cơ quan thi hành án có thể lựa chọn được biện pháp cưỡng chế phù hợp trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân một cách triệt để.

Bên cạnh vai trò vô cùng quan trọng của việc Xác minh thi hành án thìn việc yêu cầu thực hiện Xác minh thi án tại Văn phòng Thừa phát lại là vô cùng cần thiết để giảm bớt gánh nặng cho cơ quan thi hành án dân sự cũng như giải quyết được vấn đề của người dân một cách nhanh chóng nhất. Kết quả xác minh của Thừa phát lại mang tính khách quan và thuyết phục hơn sẽ được dễ dàng được cơ quan thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại sử dụng làm cơ sở để thực hiện tổ chức thi hành án một cách hiệu quả.

IV. Trình tự thủ tục và phương thức liên hệ :

1. Tiếp nhận yêu cầu:

Quý khách hàng tiến hành cung cấp Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật cho Văn phòng và đồng thời thực hiện điền các thông tin vào Phiếu yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án dân sự theo hướng dẫn của Thừa phát lại hoặc Thư ký nghiệp vụ.

Thư ký nghiệp vụ tiến hành kiểm tra tính hợp pháp của yêu cầu xác minh và thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án và trình Thừa phát lại đưa ra quyết định.

2. Ký kết hợp đồng:

Sau khi thống nhất các nội dung về xác minh điều kiện thi hành án với quý khách hàng như: Nội dung cần xác minh, trong đó nêu cụ thể yêu cầu xác minh thông tin về tài sản, thu nhập hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; thời gian thực hiện xác minh; quyền, nghĩa vụ của các bên;chi phí xác minh; các trường hợp thanh lý hợp đồng, các thỏa thuận khác.

Hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

3. Thực hiện xác minh điều kiện thi hành án

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng Trưởng Văn phòng Thừa phát lại ra quyết định xác minh điều kiện thi hành án trừ trường hợp có thỏa thuận khác và tiến hành gửi đến các cơ quan liên quan.

Thừa phát lại dựa vào quyết định xác minh và một số hồ sơ giấy tờ có liên quan do quý khách hàng cung cấp sẽ tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật.

4. Thanh lý hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án:

Sau khi có kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại phải tiến hành thanh lý hợp đồng xác minh, cung cấp kết quả xác minh cho khách hàng sau khi hoàn tất các chi phí.

5. Chi phí cho việc xác minh điều kiện thi hành án

Chi phí xác minh điều kiện thi hành án do khách hàng và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.

Văn phòng Thừa phát lại và khách hàng có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có. Chi phí cho từng loại vụ việc cụ thể được thực hiện theo danh mục biểu phí của Văn phòng.

6. Phương thức liên hệ:

Quý khách có thể liên hệ với Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn để yêu cầu tư vấn về tình huống của mình, được hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ và hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

Quý vị có thể liên hệ với Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn qua các kênh:

Hotline: 0834.112.115

Email: [email protected]

Website: thuaphatlaisaigon.vn

Facebook: facebook.com/vanphongthuaphatlai

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!