Lễ ký kết Quy chế phối hợp tăng cường công tác quản lý hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn Tp.HCM

Thứ năm, 26/10/2023, 15:12 GMT+7

Ngày 26/10/2023, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp tăng cường công tác quản lý hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giữa Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh trước sự chứng kiến của các Trưởng Văn phòng Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Các đơn vị tiếp tục trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của Thừa phát lại.

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!