Tổ chức và hoạt động Thừa phát lại Việt Nam

Thứ sáu, 07/10/2022, 08:16 GMT+7

Cập nhật sự phân bổ Văn phòng Thừa phát lại tại Việt Nam:

- Số lượng Thừa phát lại đang hành nghề là 408. Hàng năm, Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp mở các khóa đào tạo nghề Thừa phát lại tại khu vực phía Bắc và phía Nam.

- Tính từ thời kỳ thí điểm đến hết ngày 31/7/2022, hiện có tổng số 145 Văn phòng Thừa phát lại được thành lập tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với 102 Thừa phát lại và 11 Văn phòng, Thành phố Hà Nội đứng thứ hai với 71 Thừa phát lại và 8 Văn phòng.

Biểu đồ phân bổ Văn phòng Thừa phát lại tại Việt Nam

Về kết quả hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/7/2022: Các văn phòng Thừa phát lại trên cả nước đã tống đạt được 819.106 văn bản (trong đó: văn bản của Tòa án là 796.917 và của cơ quan thi hành án dân sự là 248), lập 128.761 Vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 02 vụ việc, thụ lý tổ chức thi hành án 04 vụ việc.

Sơ đồ Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại Việt Nam

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!