Vi bằng được sử dụng trong hoạt động xét xử của Tòa án như thế nào?

Thứ hai, 18/09/2023, 15:58 GMT+7

1. Vi bằng là gì?

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020.

2. Giá trị pháp lý của vi bằng

Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, chứng thực, văn bản hành chính khác. Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các bên tham gia nêu trên cam kết việc lập vi bằng không nhằm mục đích chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và thực hiện giao dịch trái pháp luật.

Cùng tìm hiểu Tòa án đã sử dụng Vi bằng qua bản án xét xử sau:

Bản án số: 219/2020/DS-PT ngày 25-8-2020 V/v tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!